Bewonersbijeenkomst 12 juni jongstleden

In de avond van 12 juni 2019 heeft de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsgevonden. Daarbij waren, exclusief de zeven commissieleden, 14 bewoners aanwezig, en vier mensen van Biltz. Vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Biltz gaven uitleg over de komende werkzaamheden in het complex in het kader van het Groot Onderhoud, dat in augustus begint en een jaar gaat duren. De commissie gaf uitleg over haar werkzaamheden het afgelopen jaar, wat wel gelukt is