Jaarvergaderingen

Jaarvergadering 2021

Door de Corona-maatregelen kon ook in 2021 de bewonersvergadering niet doorgaan. Financiële verantwoording over het jaar is gegeven in de nieuwsbrief van december 2021:

Jaarvergadering 2020

De jaarvergadering in normale vorm in mei 2020 kon door de Corona-maatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan is op 14 december 2020 een on-line jaarvergadering gehouden via Zoom. Via onderstaande links zijn de twee tijdens die vergadering gegeven presentaties te downloaden (als pdf):