web analytics

Gerealiseerde doelen

De bewonerscommissie is opgericht in mei 2018. Hier onder een lijst van de belangrijkste dingen die we sindsdien gedaan en bereikt hebben.

(niet alle aktiviteiten vinden zijn weerslag in deze lijst)

2019

Nieuwe houten banken, tuintafels en parasollen in alle drie de hofjes (met dank aan WOZ-fonds, Portaal en tuincentrum De Bosrand).

Gezamenlijke hofjes-barbeque.

Voorlichtingsbijeenkomst over het Groot Onderhoud met uitvoerder Biltz (als onderdeel van de jaarlijkse bewonersvergadering).

Overleg met en advies aan Portaal over het Groot Onderhoud 2019-2020. Daarbij hebben wij ons proberen hard te maken voor een goede informatievoorziening naar de bewoners en hebben we geprobeerd invloed uit te oefenen over bepaalde onderhoudskeuzes (o.a. type ramen in de Zusterhof).

Er is medewerking verleend aan een reunie van oud-bewoners uit de tijd dat het complex nog weeshuis was.

2018

Op aangeven van de bewonerscommissie heeft Portaal Anti-slipmatten aangebracht onder aan de trap naar de fietsenkelder.

De (inbraak-) veiligheid is op de agenda gezet, na een serie inbraken. In één van de ingangen van de Zusterhof is na overleg door Portaal een kooiconstructie aangebracht om inklimmen te voorkomen. Aan beter beslag op de sloten wilde Portaal helaas niet meewerken, ook niet als onderdeel van het naderende Groot Onderhoud.

Er is een Vleermuisexcursie gehouden in en rond de Maartenshof