Gerealiseerde doelen

De bewonerscommissie is opgericht in mei 2018. Hier onder een lijst van de belangrijkste dingen die we sindsdien gedaan en bereikt hebben.

(niet alle aktiviteiten vinden zijn weerslag in deze lijst)

2020

Nieuwe adresbelettering op de toegangsdeuren in historisch verantwoorde stijl, en nieuwe bewegwijzeringsbordjes in het complex in een stijl die beter past bij het historische karakter van het gebouw. We hopen dat postbezorgers en bezoekers door de op de deuren aangebrachte belettering beter de juiste toegangsdeuren kunnen vinden, en bezoekers met behulp van de bordjes beter hun weg kunnen vinden in het gebouw.

Voortzetting overleg met en advies aan Portaal over het Groot Onderhoud 2019-2020. Onder andere heeft de commissie invloed gehad op het gekozen type van de nieuwe ramen in de jongere delen van de Zusterhof, geplaatst in de zomer van 2020. Tevens is er terugkoppeling aan Portaal en Biltz gegeven over de voortgang en compleetheid van de onderhoudswerkzaamheden.

Ondersteuning aanvraag voor geveltuinen bij de Gemeente Leiden en bij adoptie van boomspiegels rond het gebouw.

Ontwerp van een welkomstfolder voor nieuwe bewoners (eind 2020) met beknopte informatie over de geschiedenis van het gebouw en de bewonerscommissie.

2019

Nieuwe houten banken, tuintafels en parasollen in alle drie de hofjes (met dank aan WOZ-fonds, Portaal en tuincentrum De Bosrand).

Gezamenlijke hofjes-barbeque.

Voorlichtingsbijeenkomst over het Groot Onderhoud met uitvoerder Biltz (als onderdeel van de jaarlijkse bewonersvergadering).

Overleg met en advies aan Portaal over het Groot Onderhoud 2019-2020. Daarbij hebben wij ons proberen hard te maken voor een goede informatievoorziening naar de bewoners en hebben we geprobeerd invloed uit te oefenen over bepaalde onderhoudskeuzes (o.a. type ramen in de Zusterhof).

Er is medewerking verleend aan een reunie van oud-bewoners uit de tijd dat het complex nog weeshuis was.

2018

Op aangeven van de bewonerscommissie heeft Portaal Anti-slipmatten aangebracht onder aan de trap naar de fietsenkelder.

De (inbraak-) veiligheid is op de agenda gezet, na een serie inbraken. In één van de ingangen van de Zusterhof is na overleg door Portaal een kooiconstructie aangebracht om inklimmen te voorkomen. Aan beter beslag op de sloten wilde Portaal helaas niet meewerken, ook niet als onderdeel van het naderende Groot Onderhoud.

Er is een Vleermuisexcursie gehouden in en rond de Maartenshof.