Nieuwe belettering van de ingangsdeuren

De bewonerscommissie heeft door overleg met Biltz en Portaal op verschillende manieren invloed gehad op de onderhoudswerkzaamheden het afgelopen jaar. Daardoor konden een aantal wensen gerealiseerd worden. Eén van de wensen van de bewonerscommissie was een nieuwe, duidelijker huisnummer- en adresaanduiding op de ingangsdeuren van het complex. Die is de afgelopen dagen aangebracht. We hadden drie doelen met ons verzoek aan Portaal en Biltz: 1) We hopen dat met de

Historische film Huize Sint Maarten, 1939

In 1939 vierde het Roomsch-Katholieke Armenbestuur, waaronder het Wees- en Oudeliedenhuis (het latere Huize Sint Maarten) aan de St. Jacobsgracht viel, haar 200-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd een film opgenomen, die de dagelijkse bezigheden in het Wees- en Oudeliedenhuis toont, en beelden bevat van het feestelijke bezoek van de Bisschop van Haarlem, Monseigneur Huibers, aan de viering van het 200-jarig bestaan. De film bevindt zich in het archief van