Bewonerscommissie

logo

De bewonerscommissie van Huize Sint Maarten werd in mei 2018 opgericht en valt onder de auspiciën van de Huurders Belangen Vereniging Leiden (HBV).

Tot de doelen van de commissie behoren het bevorderen van de sociale cohesie in de hofjes, en het streven naar een goede communicatie tussen Portaal en de bewoners (en omgekeerd).

De commissie kent een aantal werkgroepen, onder andere de werkgroepen onderhoud en historie.

De leden van de commissie worden door de bewoners gekozen. Op dit moment (januari 2019) telt de commissie in totaal zeven leden uit alle drie de hofjes.