Huize Sint Maarten

Huize Sint Maarten is een voormalig Rooms-Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis in Leiden. Ze bestaat uit drie hofjes: het Weeshuishof, het Maartenshof en het Zusterhof, plus enkele woningen aan de Raamsteeg. De oudste delen van het complex dateren uit het eind van de 18e en begin van de 19e eeuw, het Zusterhof is deels 20e eeuws.

Sinds 1983 heeft het complex de functie van sociale woningbouw. Het is eigendom van Portaal.

Dit is de website van de bewonerscommissie van het complex. De site biedt informatie voor de huidige bewoners, en geeft ook informatie over de geschiedenis van het complex.

facade St Jacobsgracht

Gevel gezien vanaf de St Jacobsgracht. Linkes het Zusterhof, midden en rechts het Maartenshof