Over de afgelopen vier jaar heeft de Gemeente Leiden in de binnenstad alle straatnaamborden vervangen, in totaal ongeveer 600 borden. De nieuwe borden hebben een historisch karakter dat past bij de historische binnenstad.

Onze drie hofjes (Weeshuishof, Maartenshof en Zusterhof) waren daarbij aanvankelijk overgeslagen. Dit terwijl het (alhoewel niet meer publiekelijk toegankelijk) nog steeds officiële straten zijn.

Ons commissielid Lillian heeft zich vervolgens ingespannen om de gemeente ook in onze hofjes alsnog de straatnaamborden te laten vervangen. En met succes: afgelopen week zijn ook in Huize Sint Maarten de nieuwe straatnaamborden opgehangen.

Dat was hard nodig overigens: sommige van de oude borden waren in zeer slechte staat en nog nauwelijks leesbaar.

Naast dat de nieuwe ‘oude stijl’ borden veel mooier zijn en beter passen bij het historische karakter van het complex, zijn ze ook voorzien van een korte duidende tekst over de herkomst van de naam. De bewonerscommissie heeft daartoe enkele voorstellen gedaan aan de straatnaamcommissie.

De nieuwe borden passen goed bij het recente initiatief van de bewonerscommissie om de bordjes en adresseringen in het complex een beter bij het historische complex passend karakter te geven.