De jaarvergadering in normale vorm in mei 2020 kon door de Corona-maatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan is op 14 december 2020 een on-line jaarvergadering gehouden via Zoom. Ieder bewoner van Huize Sint Maarten heeft daartoe een uitnodiging in de brievenbus gehad.

Via “Bewonerszaken” —> “Jaarvergaderingen” in het menu bovenaan de website zijn twee pdf’s beschikbaar met twee presentatie die tijdens deze jaarvergadering zijn gepresenteerd:

(1) een overzicht van de in 2019 en 2020 bereikte (en niet bereikte) doelen;

(2) een financieel overzicht van de Penningmeester over 2019-2020.