De bewonerscommissie heeft door overleg met Biltz en Portaal op verschillende manieren invloed gehad op de onderhoudswerkzaamheden het afgelopen jaar. Daardoor konden een aantal wensen gerealiseerd worden. Eén van de wensen van de bewonerscommissie was een nieuwe, duidelijker huisnummer- en adresaanduiding op de ingangsdeuren van het complex. Die is de afgelopen dagen aangebracht.

We hadden drie doelen met ons verzoek aan Portaal en Biltz:

1) We hopen dat met de nieuwe deurbelettering bezoekers en postbezorgers beter de juiste ingang en brievenbussen kunnen vinden;
2) We wilden graag een meer esthetische vormgeving die beter past bij het historische karakter van het complex;
3) We wilden meer eenheid in de aanduidingen.

Voorheen was het een ratjetoe: lelijke, onduidelijke aluminiumbordjes aan de St. Jacobsgracht en bij de ingang van het Weeshuishof aan de ene kant, en meer esthetische geschilderde huisnummers aan de Raamsteeg aan de andere kant. Ook in de hofjes zelf was er geen eenheid qua nummeraanduiding.

Biltz vroeg aan de bewonerscommissie om een ontwerp voor de gewenste deurbelettering te leveren. Daarop ging de bewonerscommissie aan de slag. In het ontwerp is gebruik gemaakt van historische informatie. Begin jaren ’80, toen het complex tot wooneenheden verbouwd werd, is onder de oude verflagen namelijk een historische deurpost-belettering aangetroffen met huisnummers en wijknummer, zo ontdekte Lilian in het archief van Erfgoed Leiden. Het zag er zo uit:

archieffoto beeldbank Erfgoed Leiden

We hebben vervolgens gezocht naar een hier op lijkend, historisch verantwoord lettertype, dat niettemin ook voor een 21e-eeuwse bezoeker of postbezorger goed leesbaar is. Zo kwamen we uit op Garamond, een al in de 16e eeuw ontworpen lettertype dat er klassiek en stijlvol uitziet en voor de moderne mens toch goed leesbaar is.

De bewonerscommissie heeft op verzoek van Biltz een aantal ontwerpen gemaakt met dit lettertype. Het bedrijf M-Line heeft in opdracht en op kosten van Biltz afgelopen week vervolgens de belettering op de deuren aangebracht.

Enkele voorbeelden (twee ingangsdeuren Sint Jacobsgracht):

Overigens: nog niet overal is de nieuwe belettering aangebracht: bij de ingang van de Weeshuishof moet dit nog gebeuren (daartoe moet eerst, vanwege het afwijkende deurtype, een bordje voor op de deur gemaakt worden).

Ook binnenin het complex, in de gangen en bij portiekingangen, hangen nu nieuwe, stijlvolle bordjes voor de bewegwijzering en nummeraanduiding, die er hopelijk toe leiden dat bezoekers sneller hun weg vinden. Enkele voorbeelden: