Enkele bewoners hebben het initiatief genomen om in samenwerking met de gemeente geveltuintjes aan te leggen langs de muren van Huize Sint Maarten, in de Raamsteeg en St. Jacobsgracht. Ook zijn enkele boomspiegels door bewoners geadopteerd. De betrokken bewoners hebben daartoe een convenant met de gemeente afgesloten.

Onlangs zijn de geveltuintjes door de gemeente aangelegd en zijn de zaadpakketten geleverd. Inmiddels groeit en bloeit er al één en ander!

Voor wie belangstelling heeft voor dit initiatief: er bevinden zich foldertjes in de informatie-borden bij de ingangen van de hofjes.

NB: het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat de bewoners op eigen houtje gaan tuinieren in de boomspiegels en geveltuintjes. Voor ieder geveltuintje en boomspiegel is een specifieke bewoner verantwoordelijk.