De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen, hebben waarschijnlijk invloed op de onderhoudswerkzaamheden die Biltz in het complex uitvoert. Zo Biltz al niet zelf contact met u heeft opgenomen: heeft u nog afspraken met Biltz staan, neem dan contact met ze op over het wel/niet doorgaan.

Gemeenschapszin, burenhulp en verantwoordelijk gedrag zijn in deze bijzondere tijd van groot belang. Let u op of het goed gaat met kwetsbare buren, en of zij hulp nodig hebben. Probeer uw gedrag aan te passen om verspreiding van het virus te vermijden. Dit is, bijvoorbeeld, niet de tijd om feestjes te organiseren.

Hou “sociale afstand”. Maak zeker wel een praatje met uw medebewoners in het complex, maar houd minimaal anderhalf meter afstand en schudt geen handen.

Sommige bewoners kiezen vanwege hun gezondheidstoestand voor isolatie (b.v. omdat ze tot een risicogroep behoren). Respecteer dit, maar kijk ook of u hen niettemin praktisch kunt helpen en zij niet vereenzamen.

Verdere nuttige informatie:

De speech van onze Premier, waarin hij het belang van de maatregelen en het belang van uw medewerking uiteenzet:


tekst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte

Nuttige links met informatie over de actuele toestand rond COVID-19:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Webpagina van Portaal over hun dienstverlening en COVID-19:
https://www.portaal.nl/over-ons/actueel/nieuws/nieuwe-coronamaatregelen/

En tot slot:

via GIPHY