In de avond van 12 juni 2019 heeft de jaarlijkse bewonersvergadering plaatsgevonden. Daarbij waren, exclusief de zeven commissieleden, 14 bewoners aanwezig, en vier mensen van Biltz.

Vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Biltz gaven uitleg over de komende werkzaamheden in het complex in het kader van het Groot Onderhoud, dat in augustus begint en een jaar gaat duren.

De commissie gaf uitleg over haar werkzaamheden het afgelopen jaar, wat wel gelukt is en wat niet, en wat lopende is. Achter de schermen is er veel gebeurd.

Omdat het afgelopen jaar twee bewoners de commissie hebben verlaten, zijn er op de jaarvergadering twee nieuwe commissieleden toegetreden.